VŠ PEP dobio akreditacije za nastavne centre u Čačku, Jagodini i Loznici

VSPEP akreditacija ekonomija nastava centar

Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo (PEP) dobila je akreditaciju za rad tri nastavna centra van sedišta škole, i to u Jagodini, Čačku i Loznici. Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta Republike Srbije utvrdila je da studijski program, kadrovi i opremljenost prostora VŠ PEP u kome se izvodi nastava u ova tri grada ispunjavaju uslove za dobijanje akreditacije. 

Visokoškolska jedinica van sedišta Čačak nalazi se u samom centru grada, u Pivarskoj ulici broj 85. Telefon studentske službe koja radi svakog dana od 9 do 18 sati je 032 - 347 -102.

Visokoškolska jedinica van sedišta Jagodina nalazi se u ulici Kneza Miloša BB, a telefon studentske službe je  035 - 242-700. 

Visokoškolska jedinica van sedišta Loznica se nalazi u ulici Miloša Pocerca BB, a telefon studentske službe je 063 - 10-27-781.

U sva tri grada VŠ PEP raspolaže prostorom sa više učionica i slušaonica, potpuno opremljenim u skladu sa potrebama nastave, računarskim centrom i bibliotekom. Kao i u sedištu škole u Beogradu, i u ovom gradovima su, studentima i drugima zainteresovanima, na raspolaganju zaposleni u studentskoj službi koja radi svakog dana od 9 do 18 sati..

Budući studenti u Jagodini, Čačku i Loznici slušaće nastavu u punom obimu i na istom nivou kvaliteta kao studenti u sedištu škole u Beogradu. Mladi ljudi iz ova tri grada i njihove okoline više neće morati da se zbog studija sele, da napuštaju svoju porodicu i prijatelje, i da se izlažu dodatnim troškovima puta i života u drugim gradovima. Zahvaljujući VŠ PEP oni će sada moći da studiraju u svom gradu. 

Dobijanje tri nove akreditacije za centre van sedišta, dokaz su kvaliteta rada i poslovanja VŠ PEP.