Prelazak na drugi fakultet nikada nije bio lakši – upišite PEP u tri laka koraka!

Kada je reč o vašoj karijeri, vrlo je bitno gde ćete je izgraditi. Želite da budete uspešni u poslu? Potrebno vam je više od diplome. Tri smera Visoke škole PEP vam nude upravo to. Smerovi su osmišljeni u skladu sa potrebama tržišta rada u Srbiji, ali i ostatku sveta. Naše diplome su međunarodno priznate!

PEP se pobrinuo da prelazak sa druge obrazovne institucije maksimalno olakša i pojednostavi budućim studentima. Spisak položenih ispita i silabuse možete nam proslediti putem mejla na office@vspep.edu.rs. Nakon podnošenja pismenog uverenja o položenim ispitima donosi se zvanična odluka - u zavisnosti od strukture programa fakulteta ili više škole, omogućeno je priznavanje položenih ispita.
U skladu sa vašim vremenom i obavezama, možete da birate da li želite tradicionalnu ili online nastavu. Studijski programi su savremeni i kreirani u skladu sa potrebama za najtraženijim zanimanjima današnjice, a diploma PEP-a se traži svuda!

Poslovna ekonomija i preduzetništvo

Studijski program osnovnih akademskih studija Poslovna ekonomija i preduzetništvo kreiran je u skladu sa Bolonjskom deklaracijom, traje 3 školske godine i nosi 180 ESPB.

Finansije, bankarstvo i osiguranje

Sa završenim osnovnim akademskim studijama smera Finansije, bankarstvo i osiguranje traje 4 godine i nosi 240 ESPB. Dobićete specifična znanja i veštine iz okvira ključnih odrednica finansijskog, bankarskog poslovanja i osiguranja.

Pravo

Studijski program osnovnih akademskih studija Pravo kreiran je u skladu sa Bolonjskom deklaracijom, traje 4 školske godine i nosi 240 ESPB. Nakon završetka studija stičete akademsko zvanje diplomirani pravnik.

ONLINE PRIJAVA

Izaberite smer

Repeatable container

Katedra Visoke škole PEP omogućava studentima lak i brz prelazak sa drugih fakulteta i visokih škola.Upoređivanjem studijskih programa, donosi se odluka o polaganju prijemnog ispita ili o broju priznatih ispita.

null

Dokumenta potrebna za upis:

  • Popunjen ŠV obrazac,
  • Kopija lične karte,
  • Overene kopije svedočanstava iz srednje škole,
  • Overene kopije diploma o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu,
  • Dve identične fotografije formata 3.5 x 4.5 cm,
  • Izvod iz matične knjige rođenih,
  • Plan i program studija sa opisima predmeta, potvrda o položenim ispitima iz prethodne škole

PRELAZAK u 3 koraka

1. Prijava

Kandidat koji prelazi sa drugih fakulteta ili visoke škole, može se prijaviti putem elektronske prijave ili da na mail adresu info@vspep.edu.rs pošalje sledeće podatke:
* Ime i prezime kandidata
* Naziv studijskog programa za koji se kandidat interesuje
* Uverenje o položenim ispitima na prethodnim studijama (sa istaknutim ESP bodovima)
* Plan i program po kojem je kandidat studirao

2. Određivanje uslova za prelazak na PEP

Na osnovu dostavljene dokumentacije, komisija fakulteta utvrđuje predlog nastavka studiranja. Kandidatu se dostavlja odgovor sa sledećim podacima: broj priznatih ispita, predlog upisa na odgovarajuću godinu, broj i naziv eventualnih diferencijalnih ispita, kao i školarina kreirana na osnovu predloga.
Napomena: Nije potrebno prvo položiti difrencijalne ispite kako bi se stekao uslov za slušanje naredne godine, već se diferencijalni ispiti mogu polagati u toku godine

3. Upis

Kandidati koji prelaze sa drugih visokoškolskih ustanova su oslobođeni polaganja prijemnog ispita.
Kako bi izvršio upis na fakultet kandidat treba da u roku od mesec dana priloži neophodnu dokumentaciju