Školarina za osnovne akademske studije za školsku 2019/2020 godinu iznosi 1.000,00 EVRA, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate. Uplatu školarine iz prethodnog stava Student će izvršiti u korist tekućeg računa Škole kod Direktne banke AD Kragujevac broj: 150-0000001861726-26

      
Plaćanje se vrši u deset rata po sledećoj dinamici:

 

1.              

prva rata

190,00 evra

prilikom upisa

 septembar

2.              

druga rata

  90,00 evra

najkasnije do

15.10.

3.              

treća rata

  90,00 evra

najkasnije do

15.11.

4.              

četvrta rata

  90,00 evra

najkasnije do

15.12.

5.              

peta rata

  90,00 evra

najkasnije do

15.01.

6.              

šesta rata

  90,00 evra

najkasnije do

15.02.

7.              

sedma rata

  90,00 evra

najkasnije do

15.03.

8.              

osma rata

  90,00 evra

najkasnije do

15.04.

9.              

deveta rata

  90,00 evra

najkasnije do

15.05.

10.           

deseta rata

  90,00 evra

najkasnije do

15.06.

 

Školarina za diplomske - master studije za školsku 2019/2020 godinu iznosi 1.300,00 EVRA, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate. Uplatu školarine iz prethodnog stava Student će izvršiti u korist tekućeg računa Škole kod ProCredit Bank AD Beograd broj: 220-135760-18

      
Plaćanje se vrši u deset rata po sledećoj dinamici:

 

11.           

prva rata

400,00 evra

prilikom upisa

 septembar

12.           

druga rata

100,00 evra

najkasnije do

15.10.

13.           

treća rata

100,00 evra

najkasnije do

15.11.

14.           

četvrta rata

100,00 evra

najkasnije do

15.12.

15.           

peta rata

100,00 evra

najkasnije do

15.01.

16.           

šesta rata

100,00 evra

najkasnije do

15.02.

17.           

sedma rata

100,00 evra

najkasnije do

15.03.

18.           

osma rata

100,00 evra

najkasnije do

15.04.

19.           

deveta rata

100,00 evra

najkasnije do

15.05.

20.           

deseta rata

100,00 evra

najkasnije do

15.06.


Cenovnik za školsku 2018/2019. godinu

 

ZA  OSNOVNE  STUDIJE

ŠIFRANAZIV ARTIKLA                    ODELJENJE - GRUPA ARTIKLA CENA 
401

1-USLUGE

 

 

 

46

ŠKOLARINA CELA

*1000,00

EUR

47

ŠKOLARINA CELA ZA JEDNOKRATNU UPLATU

*

900,00

EUR

48

ŠKOLARINA - I RATA

*

190,00

EUR

49

ŠKOLARINA  - II DO X RATA

*

90,00

EUR

50

ŠKOLARINA  - II DO X RATA

*

85,00

EUR

56

ŠKOLARINA – II DO X RATA

*

100,00

EUR

7

OBNOVA GODINE

 

25.000,00

DIN

45

UPIS GODINE

 

2.500,00

DIN

9

PRIJAVA ISPITA

 

1.200,00

DIN

10

OVERA SEMESTRA PO SEMESTRU

 

2.500,00

DIN

11

REŠENjE ZA PRIZNAVANjE ISPITA

 

2.000,00

DIN

12

PRIJEMNI ISPIT ZA OSNOVNE STUDIJE

 

2.500,00

DIN

13

PROMENA ISPITIVAČA

 

3.000,00

DIN

13

POLAGANJE ISPITA PRED KOMISIJOM

 

3.000,00

DIN

14

DIFERENCIJALNI ISPIT

 

1.200,00

DIN

15

UVERENjE O POLOŽENIM ISPITIMA

 

9.000,00

DIN

16

ISPISNICA

 

9.000,00

DIN

17

NAKNADNA PRIJAVA ISPITA

 

2.000,00

DIN

18

DIPLOMSKI RAD ZA OSNOVNE STUDIJE+ IZDAVANjE DIPLOMsmer PEP

 

20.000,00

DIN

55

DIPLOMSKI RAD ZA OSNOVNE STUDIJE+ IZDAVANjE DIPLOM smer FBO

 

35.000,00

DIN

21

UVERENjE O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU-KURIKULUM

 

10.000,00

DIN

22

NOSTRIFIKACIJA DIPLOME ZA OSNOVNE STUDIJE

 

60.000,00

DIN

23

KVALIFIKACIONI ISPITI (DVA ISPITA)

 

3.000,00

DIN

52

IZDAVANjE DUPLIKATA DIPLOME

 

10.000,00

DIN

51

IZDAVANjE DUPLIKATA INDEKSA

 

2.000,00

DIN

 

*PLAĆANJE  ZA CENE ISKAZANE U EURIMA VRŠITI PO SREDNJEM KURS NBS NA DAN UPLATE

**NAPOMENA: Cenovnik važi za studente državljane Srbije, od  01.10.2018. godine.

 

ZA   MASTER   STUDIJE

ŠIFRA

NAZIV ARTIKLA                    ODELJENJE - GRUPA ARTIKLA

 

CENA

 

401

1-USLUGE

 

 

 

41

ŠKOLARINA CELA  ZA MASTER STUDIJE

*

1.300,00

EUR

42

ŠKOLARINA CELA  ZA MASTER STUDIJE ZA JEDNOKRATNU UPLATU

*

1.170,00

EUR

53

ŠKOLARINA  - I RATA MASTER STUDIJE

*

220,00

EUR

54

ŠKOLARINA  - II DO X RATA MASTER STUDIJE

*

120,00

EUR

44

ŠKOLARINA  - II DO X RATA MASTER STUDIJE

*

111,00

EUR

7

OBNOVA GODINE

 

25.000,00

DIN

45

UPIS GODINE

 

2.500,00

DIN

31

PRIJAVA ISPITA

 

1.500,00

DIN

10

OVERA SEMESTRA PO SEMESTRU

 

2.500,00

DIN

11

REŠENjE ZA PRIZNAVANjE ISPITA

 

2.000,00

DIN

34

PRIJEMNI ISPIT ZA MASTER STUDIJE PO PREDMETU

 

2.000,00

DIN

13

PROMENA ISPITIVAČA

 

3.000,00

DIN

13

POLAGANJE ISPITA PRED KOMISIJOM

 

3.000,00

DIN

14

DIFERENCIJALNI ISPIT

 

1.500,00

DIN

15

UVERENjE O POLOŽENIM ISPITIMA

 

9.000,00

DIN

16

ISPISNICA

 

9.000,00

DIN

17

NAKNADNA PRIJAVA ISPITA

 

2.000,00

DIN

35

MASTER RAD + IZDAVANjE MASTER DIPLOME

 

50.000,00

DIN

21

UVERENjE O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU-KURIKULUM

 

10.000,00

DIN

3

NOSTRIFIKACIJA DIPLOME ZA MASTER STUDIJE

 

90.000,00

DIN

4

IZDAVANjE UVERENJA O DIPLOMIRANJU I DIPLOME – DIP. EKONOMISTA

 

33.000,00

DIN

52

IZDAVANjE DUPLIKATA DIPLOME

 

10.000,00

DIN

51

IZDAVANjE DUPLIKATA INDEKSA

 

2.000,00

DIN

 

*PLAĆANJE  ZA CENE ISKAZANE U EURIMA VRŠITI PO SREDNJEM KURS NBS NA DAN UPLATE

       ** NAPOMENA: Cenovnik važi za studente državljane Srbije.                                                                                                   

                                                                                                   

                                                                                                                   DIREKTOR

                                                                                                           Prof. dr Jovan Živadinović