Studijski program osnovnih akademskih studija PRAVO (240 ESPB) Akreditovan 2017. godine


R.b.

 

Naziv predmeta

 

Semestar

Status predmeta

Časovi aktivne nastave

ESPB

Nastavnik

P

V

PRVA GODINA

 

1.

Rimsko pravo

I

O

3

3

8

Tamara Matović

2.

Uvod u pravo

I

O

2

2

7

Sanja Maksimović

3.

Poslovna informatika

I

O

2

2

7

Gordana Đorđević

4.

Poslovna ekonomija

I

O

3

3

8

Zoran Karavelić

5.

Ustavno pravo

II

O

3

3

8

Sanja Maksimović

6.

Uvod u građansko pravo

II

O

3

3

8

Biljana Petrović

7.

Sociologija

II

O

2

2

7

Pavić Žarko

8.

Engleski jezik 1

II

O

2

2

7

Moretić Mićić Snežana

Ukupno

40

60

 

 

DRUGA GODINA

 

9.

Krivično pravo

III

O

3

3

8

Momčilo Sekulić

10.

Stvarno pravo

III

O

3

3

8

Živorad Rašević

11.

Istorija države i prava

III

O

2

2

7

Tamara Matović

12.

Engleski jezik 2

III

O

2

2

7

Moretić Mićić Snežana

13.

Poslovno pravo

IV

O

3

3

8

Radulović Zoran

14.

Nasledno pravo

IV

O

2

2

7

Biljana Petrović

15.

Porodično pravo

IV

O

3

3

8

Biljana Petrović

16.

Predmet izbornog bloka 1

IV

I

2

2

7

 

 1. Arbitražno pravo

 

 

 

 

 

Živorad Rašević

 1. Ekonomska politika

 

 

 

 

 

Vladimir Ristanović

Ukupno

40

60

 

 

TREĆA GODINA

 

17.

Krivično procesno pravo

V

O

3

3

8

Momčilo Sekulić

18.

Obligaciono pravo

V

O

3

3

8

Bijana Petrović

19.

Predmet izbornog bloka 2

V

I

2

2

7

 

 1. Pravna etika

 

 

 

 

 

Katarina Majstorović

 1. Menadžment ljudskih resursa

 

 

 

 

 

Žarko Pavić

20.

Predmet izbornog bloka 3

V

I

2

2

7

 

 1. Pravo intelektualne svojine

 

 

 

 

 

Zoran Radulović

 1. Preduzetništvo

 

 

 

 

 

Edita Kastratović

21.

Upravno i prekršajno pravo

VI

O

2

2

7

Jelena Gluščević

22.

Međunarodno javno pravo

VI

O

3

3

8

Edit Der Šeregelj

23.

Predmet izbornog bloka 4

VI

I

2

2

7

 

 1. Notarsko pravo

 

 

 

 

 

Edit Der Šeregelj

 1. Budžetsko pravo

 

 

 

 

 

Jelena Gluščević

24.

Građansko procesno pravo

VI

I

3

3

8

Biljana Petrović

Ukupno

40

60

 

 

ČETVRTA GODINA

 

25.

Međunarodno krivično pravo

VII

O

4

4

8

Momčilo Sekulić

26.

Pravo EU 

VII

O

2

2

7

Gavrilović Milan

27.

Međunarodno privatno pravo

VII

O

4

4

8

Beslać Milan

28.

Radno pravo

VII

O

3

3

7

Momirović Dragan

29.

Trgovinsko pravo

VIII

O

3

3

7

Karavelić Zoran

30.

Predmet izbornog bloka 5

VIII

I

4

4

8

 

 

1.  Pisanje pravnih akata

 

 

 

 

 

Ristanović Vladimir

 

2.  Međunarodno trgovinsko pravo

 

 

 

 

 

Radulović Zoran

31.

Diplomski rad

VIII

I

 

 

15

 

Ukupno =

40

60

 

 

Ukupno časova aktivne nastave u svim godinama studija  =

160

 

 

 

Ukupno ESPB u svim godinama studija  =

240

 

 


Osposobljavanje stručnjaka za poslove koji zahtevaju osnovna znanja iz oblasti prava

Studijski program omogućava studentima sticanje osnovnih, teorijskih i praktičnih znanja za uspešno razumevanje i rešavanje aktuelnih pravnih problema, upravljanje i rukovođenje u organima državne uprave i lokalne samouprave, ali i u privrednim organizacijama i udruženjima, te i u institucijama pravnog sistema. Na studijskom programu Pravo, kroz različite pravne i privredne predmete studentima se prezentuju različiti pravni instituti, problemi i načini njihovog rešavanja, omogućavajući im da se snađu u različitim situacijama i shvate značaj formiranja vrhunskih kadrova na ovom polju za društvo u celini. 

Čvrst temelj za uspešno poslovanje

Uspeh svakog preduzeća ogleda se u povećanju kvaliteta i efikasnosti njegove ekonomije zarad postizanja prethodno postavljenih ciljeva, uz minimalna ulaganja. Iz tog razloga, upravo poslovna ekonomija predstavlja važnu osnovu, ali i oslonac na kom se temelji svako poslovanje. Pažljivo utvrđene tehnike i principi, a zatim i njihova primena u privrednoj praksi preduzeća jedini su način da se osigura kvalitetno i uspešno poslovanje koje donosi željene rezultate.

 

Savršena kombinacija znanja poslovne ekonomije i preduzetničkih veština pružaju vam mogućnost vođenja ekonomije preduzeća unutar postojećih ili izgradnje novih sektora, ali i pokretanje i uspešno vođenje sopstvenog biznisa.  

Šta vas očekuje na studijama?

Uz savršen balans teorije i prakse ovladaćete najnovijim teorijskim i metodološkim principima i dobiti nadasve primenljiva, inovativna, značajna i neophodna znanja iz oblasti poslovne ekonomije i preduzetništva. Mnoštvo studija slučajeva, seminara i drugih sličnih praktičnih metoda rada omogućiće vam da stečena znanja primenite u realnim poslovnim situacijama i konkretnim profesionalnim aktivnostima. Nudimo vam vrhunske uslove za rad: kompletno tehnički opremljene učionice, pažljivo osmišljen i uvek ažuran studijski program u skladu sa aktuelnim potrebama tržišta, kao i visokoobrazovano nastavno osoblje koje vam je uvek na raspolaganju i u službi ostvarenja vaših ciljeva.

 

Studijski program osnovnih akademskih studija Poslovna ekonomija i preduzetništvo kreiran je u skladu sa Bolonjskom deklaracijom, traje 3 školske godine i nosi 180 ESPB. Nakon završetka studija stičete akademsko zvanje ekonomista. Ovaj studijski program vam omogućava horizontalnu i vertikalnu pokretljivost. Horizontalna pokretljivost podrazumeva mogućnost prelaska na studijski program osnovnih akademskih studija na usmerenje Finansije, bankarstvo i osiguranje (240 ESPB), kao i na druge srodne studijske programe u Srbiji i svetu. Vertikalna pokretljivost vam omogućava nadogradnju znanja i zvanja upisom na master akademske studije istog usmerenja, ali i druge studijske programe master akademskih studija u zemlji i inostranstvu.

Dobićete specifična znanja i veštine iz područja poslovne ekonomije u širem smislu, menadžmenta u više oblasti, poslovne informatike, marketinga, engleskog jezika, poslovnog prava, sociologije i preduzetništva, kao i drugih ekonomskih disciplina u zavisnosti od izbornih predmeta na koje se odlučite. Steći ćete sposobnosti za analizu i sintezu poslovnih problema, predviđanje rešenja i posledica i u skladu sa tim donošenje adekvatnih odluka, ovladavanje metodama, postupcima, procesima u istraživanju problema, razvoj kritičkog i samokritičkog razmišljanja i postupanja u poslovanju, uspešnu poslovnu komunikaciju, timski rad, primenu stečenog znanja, kao i etičko postupanje u poslovanju. Osposobićete se za temeljno poznavanje i razumevanje relevantnih stručnih disciplina, izradu biznis plana, rešavanje konkretnih problema, razumevanje interakcije između poslovnih fenomena, povezivanje relevantnih znanja iz različitih oblasti i njihovu primenu, nadogradnju i razvoj postojeći znanja. Znaćete da upravljate malim i srednji preduzećima uz konstantno praćenje i usvajanje novina u struci i korišćenje IT tehnologija.  

Stičete kompetencije koje su prepoznatljive odrednice profesije i zanimanja sa kojima ćete moći da:

 

 • Svoja znanja primenite u različitim sferama poslovnog i društvenog delovanja
 • Zaposlite se u različitim sektorima privrede u ekonomsko-finansijskoj sferi
 • Obavljate referentske poslove u oblasti ekonomije, finansija, marketinga, ljudskih resursa i sl.
 • Obavljate funkcije menadžera nižeg i srednjeg nivoa u privrednim subjektima
 • Budete osnivač privrednog subjekta; uspešno pokrenete i vodite sopstveni posao
 • Stečena znanja koristite na srednjem i operativnom nivou upravljanja, kroz integraciju, koordinaciju i kontrolu rasta i razvoja vrednosti poslovnog subjekt

Uzmite svoj život u svoje ruke, što pre. Načinite prvi korak već danas. Popunite svoju prijavu i upišite osnovne akademske studije na smeru Poslovna ekonomija i preduzetništvo.

 

Posetite nas na nekoj od naših lokacija. Možete nas pozvati svakog radnog dana između 9 i 18 časova na tel. 011/2762 194, u Čačku na 032/347-102, Jagodini 035/240-950, Loznici 063/10-27-781 i zakazati sastanak sa našim predstavnicima u vašem gradu kako biste dobili sve dodatne informacije o upisu i uslovima studiranja. Pišite nam na studentska.sluzba@vspep.edu.rs. Za sva pitanja, stojimo vam na raspolaganju.