Sistem za anketiranje studenata dostupan je online na adresi studentskog servisa (http://student.vspep.edu.rs). Za pristup sistemu potrebna je Internet konekcija i web čitač (Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera i sl.). Anketi možete pristupiti sa računara ili mobilnog telefona/tablet.

Na stranici za unos korisničkog imena i lozinke za studente, Uneti broj indeksa i lozinku (lozinka je poslednjih šest cifara Vašeg matičnog broja) u predviđena polja i pritisnuti taster PRIJAVA.

Link za anketu je crveni prozor koji se otvorio na sredini ekrana, klikom na isti možete pristupiti popunjavanju.

Da biste mogli da pristupite anketi neophodno je da odaberete smer, godinu i mesto. Ukoliko preskočite neki od koraka pristup anketi biće vam onemogućen.

Uputstvo za popunjavanje studentske ankete LINK