R.b.

 

Naziv predmeta

 

Semestar

Status predmeta

Časovi aktivne nastave

ESPB

Nastavnik

P

V

PRVA GODINA

 

1.

Makroekonomija

I

O

3

3

8

Ristanović Vladimir

2.

Poslovna informatika

I

O

2

2

7

Medić dr Zorica

3.

Poslovna ekonomija

I

O

3

3

8

Karavelić Zoran

4.

Menadžment

I

O

2

2

7

Čukanović Karavidić Marija

5.

Matematika za ekonomiste

II

O

3

3

8

Milošević Mimica

6.

Monetarna ekonomija

II

O

3

3

8

Ristanović Vladimir

7.

Sociologija

II

O

2

2

7

Majstorović dr Katarina

8.

Engleski jezik 1

II

O

2

2

7

Petrić Kruna

Ukupno

40

60

 

 

DRUGA GODINA

 

9.

Menadžment ljudskih resursa

III

O

3

3

8

Majstorović dr Katarina

10.

Finansijska tržišta

III

O

3

3

8

Gavrilović dr Milan

11.

Marketing

III

O

2

2

7

Dimitrijević Ljiljana

12.

Engleski jezik 2

III

O

2

2

7

Petrić Kruna

13.

Poslovno pravo

IV

O

3

3

8

Petrović dr Biljana

14.

Ekonomska statistika

IV

O

2

2

7

Milošević Mimica

15.

Finansijsko računovodstvo

IV

O

3

3

8

Vojteški Kljenak Dragana

16.

Predmet izbornog bloka 1

IV

I

2

2

7

 

  1. Menadžment infomacioni sistemi

 

 

 

 

 

Bačević dr Jelena

  1. Menadžment malih i srednjih preduzeća

 

 

 

 

 

Vujičić Slađana

Ukupno

40

60

 

 

TREĆA GODINA

 

17.

Bankarsko poslovanje

V

O

3

3

8

Ristanović Vladimir

18.

Preduzetništvo

V

O

3

3

8

Nikitović dr Zorana

19.

Predmet izbornog bloka 2

V

I

2

2

7

 

  1. Poslovno planiranje

 

 

 

 

 

Ravić dr Nenad

  1. Upravljanje investicijama

 

 

 

 

 

Gavrilović Milan

20.

Predmet izbornog bloka 3

V

I

2

2

7

 

  1. Upravljanje proizvodnjom i kvalitetom

 

 

 

 

 

Radić Vlado

  1. Elektronsko poslovanje

 

 

 

 

 

Bačević dr Jelena

21.

Fiskalna ekonomija

VI

O

2

2

7

Karavelić Zoran

22.

Osnovi finansijskog menadžmenta

VI

O

3

3

8

Kastratović Edita

23.

Predmet izbornog bloka 4

VI

I

2

2

7

 

  1. Međunarodna ekonomija

 

 

 

 

 

Beslać dr Milan

  1. Ekološki menadžment

 

 

 

 

 

Vujičić Slađana

24.

Predmet izbornog bloka 5

VI

I

3

3

8

 

 

  1. Projektni rad iz poslovne ekonomije i preduzetništva

 

 

 

 

 

Vujičić Slađana

 

  1. Projektni rad iz finansijskog menadžmenta

 

 

 

 

 

Vujičić Slađana

Ukupno =

40

60

 

 

Ukupno časova aktivne nastave u svim godinama studija  =

120

 

 

 

Ukupno ESPB u svim godinama studija  =

180