Ispitni rokPeriod prijave (od – do)Početak ispitnog roka
JANUAR27. novembar 2019. – 8. decembar 2019.15. januar 2020.
APRIL2. mart 2020. – 10. mart 2020.1. april 2020.
JUN4. maj 2020. – 11. maj 2020.1. jun 2020.
JUL15. jun 2020. – 21. jun 2020.1. jul 2020.
SEPTEMBAR10. jul 2020. – 19. jul 2020.1. septembar 2020.
OKTOBAR17. septembar 2020. – 21. septembar 2020.1. oktobar 2020.