Osnovne akademske studije

Kako bi vam olakšali pripremu za upis u našu školu, spremili smo vam Priručnik za polaganje prijemnog ispita.

Test se sastoji iz 30 pitanja. Pitanja su prilagođena srednjoškolskim nastavnim programima ekonomskog usmerenja. Tačan odgovor se boduje sa 2 boda (jer svako pitanje od ponuđena četiri ima dva tačna odgovora), što znači da je maksimalano moguće sakupiti 60 bodova. Negativnih poena nema. Potrebno je zaokružiti tačne odgovore, a sve ispravke, kao i pitanja kod kojih se jasno ne vidi šta je zaokruženo, se ne boduju.

Preuzmite Priručnik za polaganje prijemnog ispita PDF