Uspešno održane plenarne sesije na Osmoj međunarodnoj konferenciji EEE 2019

EEE 2019 VSPEP ekonomija preduzetništvo konferencija

Glavni deo naučnog rada na Osmoj međunarodnoj konferenciji "Zapošljavanje, obrazovanje i preduzetništvo" bile su, svakako, plenarne sesije na kojima su govorili predstavnici fakulteta i univerziteta iz zemalja širom sveta.

Nakon kratke pauze, profesorka Mirjana Radović - Marković otvorila je plenarnu sesiju u formatu 10 minuta izlaganja - pet minuta diskusije. Sedam izlagača je govorilo na ovoj plenarnoj sesiji, a prva od njih bila je Svetlana Zenčenko sa Severnokavkaskog federalnog Univerziteta iz Rusije na temu "Razvijanje iskustva implementacije programa tehnološkog preduzetništva na ruskim univerzitetima".

Nakon nje, govorio je Dejvid Edvard G. Himenez sa Ateneo de Manila Univerziteta na Filipinima, a njegovo izlaganje bilo je na temu "Inkorporacija subjekata životnih veština u tehničko-izbornim zanimanjima i njihov uticaj na učinak studenata".

Plenarna sesija nastavljena je izlaganjem prof. Bufelđa Ghiata sa Fakulteta društvenih nauka iz Alžira, na temu "Uloga Univerziteta u ispunjavanju preduzetničkih potreba društva".

Zatim se uvaženim gostima obratila i Vera Karađova sa Fakulteta za turizam i ugostiteljstvo iz Ohrida, Severna Makedonija, koja je govorila na temu "Faktori uticaja biznisa na budući razvoj".

U nastavku, okupljenima se obratio i Eugen Popesku, sa "Lucijan Blaga" Univerziteta iz Rumunije na temu "Vođenje saradnje između univerziteta u rastućem preduzetničkom ekosistemu".

Nakon njega, prof. Zoltan Peredi sa Fakulteta Edutus iz Budimpešte je izneo svoje teze na temu "Uloga preduzetničkih univerziteta u napretku u perifernim centralno-istočnim evropskim zemljama".

Plenarnu sesiju zaključio je govor profesora Karmin D'Arkontea sa Ekonomskog fakulteta, Univerzitet u Rimu, iz Italije, a ticao se teme "Napredni model za međuljudsku komunikaciju."

Nakon pauze, konferencija je nastavljena paralelnim sesijama u hotelskim salama "Gračanica" i "Studenica". Održane su dva puta po dve paralelne sesije, i to na teme: "Finansije i ekonomija", "IT, finansije i osiguranje", kao i "Komunikacije i marketing zajedno u cilju poslovnog uspeha" i "Uspešna implementacija informacionih tehnologija u obrazovanju". 

Ovim je zaključen prvi od dva dana Osme međunarodne konferencije "Zapošljavanje, obrazovanje i preduzetništvo".