R.b.

 

Naziv predmeta

 

Semestar

Status predmeta

Časovi aktivne nastave

ESPB

Nastavnik

P

V

PRVA GODINA

 

1.

Teorija i planiranje privrednog razvoja

I

O

2

2

7

Vladimir Ristanović

2.

Strategije rasta i razvoja preduzeća

I

O

3

3

8

Ljiljana Dimitrijević

3.

Upravljanje projektima

I

O

3

3

8

Edita Kastratović

4.

Pravo EU

I

O

2

2

7

Petrović dr Biljana

5.

Organizacioni dizajn

II

O

3

3

8

Gavrić dr Gordana

6.

Strategijski marketing

II

O

2

2

7

Nikitović dr Zorana

7.

Finansijske institucije

II

O

3

3

8

Milan Gavrilović

8.

Predmet izbornog bloka 1

II

I

2

2

7

 

  1. Upravljanje inovacijama

 

 

 

 

 

Skorup dr Ana

  1. Savremeni privredni sistemi

 

 

 

 

 

Vladimir Ristanović

Ukupno

40

60

 

 

DRUGA GODINA

 

9.

Finansijsko izveštavanje i menadžment kontrole

III

O

3

3

8

Dragana Vojteški Kljenak

10.

Portfolio menadžment 

III

O

3

3

8

Milan Gavrilović

11.

Predmet izbornog bloka 2

III

I

2

2

7

 

  1. Poslovne finansije

 

 

 

 

 

Katarina Njegić

  1. Nacionalna ekonomija

 

 

 

 

 

Milan Beslać

12.

Predmet izbornog bloka 3

III

I

2

2

7

 

  1. Korporativno upravljanje

 

 

 

 

 

Gordana Gavrić

  1. Upravljačko računovodstvo

 

 

 

 

 

Dragana Vojteški Kljenak

13.

Metodologija naučnog istraživanja

IV

O

 

20

15

Marija Čukanović Karavidić

14.

Master rad

IV

I

 

 

15

Majstorović dr Katarina

Ukupno =

40

60

 

 

Ukupno časova aktivne nastave u svim godinama studija  =

80

 

 

 

Ukupno ESPB u svim godinama studija  =

120