Pun naziv škole: Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo
Skraćeni naziv škole: VŠPEP
PIB: 105706484
Matični broj: 17737147
Odgovorno lice: Dr Jovan Živadinović
Adresa: Mitropolita Petra 8
Mesto i opština: 11 000 Beograd
Broj telefona/faksa: 011/2762 - 194
E-mail: info@vspep.edu.rs
Odbeznik PDV: DA
Broj evid. Prijave: 419969474
Šifra delatnosti: 8542
Naziv banke i broj računa: Intesa 160 - 336346 - 32
Akreditacija: 612-00-00135/24/2010-04


Visokoškolske jedinice van sedišta:  

Visokoškolska jedinica van sedišta bez svojstva pravnog lica ČAČAK,  

Adresa: Pivarska 85, ČAČAK

Broj telefona: 032/347-102

E-mail: studentska.sluzba@vspep.edu.rs


Visokoškolska jedinica van sedišta bez svojstva pravnog lica JAGODINA,   

Adresa: Kneza Miloša bb, JAGODINA

Broj telefona: 035/242-700

E-mail: studentska.sluzba@vspep.edu.rs


Visokoškolska jedinica van sedišta bez svojstva pravnog lica LOZNICA,

Adresa: Miloša Pocerca bb, LOZNICA

Broj telefona: 063/10-27-781

E-mail: studentska.sluzba@vspep.edu.rs