Studenti koji se upisuju na akademske i master studije na Visokoj školi za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo potpisuju Ugovor o uslovima i načinu plaćanja školarine.

 Ugovor sa studentima za OSNOVNE AKADEMSKE studije

 Ugovor sa studentima za MASTER studije