Studirajte VŠ PEP u Loznici

VSPEP student diploma preduzetništvo bankarstvo konkurs

U Loznici, u vašoj neposrednoj blizini, radi akreditovana visokoškolska ustanova koja predstavlja najbolje rešenje za vaše studiranje. U potpuno opremljenom prostoru, sa slušaonicama, bibliotekom i studentskom službom, na adresi Miloša Pocerca bb, Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo (PEP) obezbeđuje svojim studentima najviše standarde osnovnih akademskih i master studija.

 

Prednosti zbog kojih treba da upišete VŠ PEP:

 • Dozvola za rad
 • Studiranje bez preseljenja
 • Niski troškovi studija i izuzetno povoljni uslovi plaćanja
 • Raspored nastave koji daje mogućnost studentima da se zaposle tokom studija
 • Kvalitet nastave
 • Stručna zvanja
 • Bogat studentski život 

 

Dozvola za rad

Jedna smo od dve visokoškolske ustanove koje imaju dozvolu za rad u Loznici što lako možete proveriti na sajtu Ministarstva prosvete. 

 

Studiranje bez preseljenja

VŠ PEP je osnovala nastavni centar u Loznici kako bi studentima ovog grada i njegove okoline približio i olakšao studiranje. Sada možete studirati a ne morate da se preselite u neki drugi univerzitetski centar, što bi vašu porodicu izložilo dodatnim troškovima, a vas odvojilo od porodice i prijatelja.

 

Niski troškovi studija i izuzetno povoljni uslovi plaćanja 

Sa školarinom od 1.000 evra (plaćanje u dinarskoj protivvrednosti) u koju su uračunate i knjige, VŠ PEP nudi najpristupačnije akademske studije. Školarina se može plaćati na 10 mesečnih rata, a za one koji žele da je plate iz jednog dela ostvaruju pravo na 10 posto popusta. 

Školarina na master studijama je 1.300 evra uz iste uslove plaćanja.

Studiranje u bilo kom drugom gradu, sve i da ste upisali državni fakultet i stekli pravo na dom i menzu, mesečno bi vas koštalo mnogo više nego mesečna rata na VŠ PEP.

 

Raspored nastave

Nastava na VŠ PEP se odvija radnim danima od 16 sati što mnogim našim studentima omogućava da rade tokom studija. 

 

Kvalitet nastave

Nastavni kadar i programi studija predstavljaju garant za obrazovanje studenata koji se mogu nadati svojoj uspešnoj karijeri. 

 Studijski program je sveobuhvatan i celovit i sastoji se od obaveznih i izbornih predmeta. Poseban značaj pridaje se aktivnoj participacija studenata u nastavnom procesu, saradnji i interakciji između studenata i nastavnika i zajedničkom kreiranju i realizaciji nastavnog procesa.

 Nastava se odvija u skladu sa savremenim pedagoškim i didaktičkim metodama. Karakteriše je: rad u malim grupama, mentorski rad i uspostavljanje neposrednog kontakta sa nastavnicima, povezivanje teorijskih znanja sa primerima iz prakse kroz analize studija slučaja (case study) i timski rad uz razvoj interpersonalnih veština.

 

Stručna zvanja

Osnovne studije na VŠ PEP traju tri godine nakon kojih student stiče zvanje EKONOMISTA (180 ESPB).

Master studije traju dve godine, s tim da se posle prve godine stiče zvanje DIPLOMIRANI EKONOMISTA (240 ESPB), a posle druge godine MASTER EKONOMISTA (300 ESPB).

Student ima mogućnost da bira da li će studirati tri, četiri ili pet godina u zavisnosti od svojih želja I potreba.

 

Bogat studentski život 

VŠ PEP je pokrovitellj brojnih aktivnosti našeg Studentskog parlamenta. Studenti VŠ PEP svake godine učestvuju na međunarodnim i domaćim takmičenjima iz oblasti sporta i znanja u kojima ostvaruju najbolje rezultate. U školi radi i debatni klub koji je jedan od najboljih u Srbiji..

Studenti VŠ PEP-a su nekoiko godina za redom  osvajači međunarodnih studentskih takmičenja Menažerijada i Eurijada. 

Svim osvajačima medalja na ovim turnirima VŠ PEP je dodelio stipendiju za narednu godinu studija. Na ovaj način je do sada više od 150 studenata obezbedilo besplatne studije.

 

KONKURS ZA UPIS

U I GODINU OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA

 

Studijski program:  POSLOVNA EKONOMIJA I PREDUZETNIŠTVO

 

USLOVI KONKURSA:

Pravo učešća na konkursu za upis u prvu godinu studija imaju kandidati koji su završili srednje obrazovanje, kao i studenti drugih fakulteta, visokih i viših škola.

 

MERILA ZA UTVRĐIVANjE REDOSLEDA KANDIDATA:

Opšti uspeh u srednjem obrazovanju (maksimum 40 bodova) prijemni ispit (maksimum 60 bodova)

 

POSTUPAK SPROVOĐENjA KONKURSA

 • Redosled: rangiranje kandidata utvrđivaće se na osnovu uspeha iz prethodnog školovanja i rezultata na prijemnom ispitu. 
 • Podnošenje dokumenata na konkurs do 15.09.2015. god. svakog radnog dana od 10 do17 časova 
 • Prijemni ispit 15.09.2015. god. sa početkom u 16 časova, a prema rasporedu koji će biti istaknut na oglasnoj tabli i sajtu škole
 • Objavljivanje rang liste 23.09.2015. god. u 12 časova na oglasnoj tabli i sajtu škole 
 • Upis primljenih kandidata je od 30.09.2015. god. od 10 do 17 časova 

 

DOKUMENTA POTREBNA ZA UPIS:

Kandidati prilikom podnošenja prijave na konkurs dostavljaju sledeća dokumenta:

 • overene fotokopije svedočanstva svih razreda završene srednje škole,
 • overenu fotokopiju diplome o položenom završnom-maturskom ispitu,
 • fotokopiju lične karte,
 • dve fotografije formata 3,5X4,5 cm,
 • original izvoda iz matične knjige rođenih, 
 • dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita od  2.500,00 din. (uplata se vrši na blagajni škole ili na tekući račun). 

 

U I  GODINU MASTER AKADEMSKIH STUDIJA

USLOVI KONKURSA:

Pravo učešća na konkursu za upis u prvu godinu master akademskih studija imaju kandidati koji su završili  osnovne akademske studije i ostvarili 180 ESPB bodova.

 

DOKUMENTA POTREBNA ZA UPIS:

 • Kandidati prilikom podnošenja prijave na konkurs dostavljaju sledeća dokumenta:
 • overenu fotokopiju diplome osnovnih akademskih studija
 • fotokopiju lične karte 
 • original izvoda iz matične knjige rođenih
 • dve fotografije formata 3,5X4,5 cm

 

KONKURSNI ROK:

Prijavu na konkurs sa potrebnom dokumentacijom kandidati podnose do 15.09.2015. god. svakog radnog dana od 10 do 17 časova.

 

Visokoškolska jedinica LOZNICA

Adresa: Miloša Pocerca bb

Broj telefona: 063/10-27-781

E-mail: studentska.sluzba@vspep.edu.rs