Studenti PEP učestvovali na seminaru “Zlatibor Open 2015”

VSPEP naučni radovi seminar student

U periodu od 13. do 15. aprila održan je stručni seminar "Zlatibor Open 2015", u zajedničkoj organizaciji studenata Fakulteta Političkih nauka, Fakulteta Organizacionih nauka i Visoke škole za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo (PEP). Učešće je uzelo više od 150 studenata sa više od pet visokoškolskih institucija iz zemlje i regiona. Seminar je održan prvi put.

Predavanja koja su studenti imali prilike da čuju vezana su za trenutno goruća pitanja u svetu poput: Uticaja energetske politike na donošenje strateških odluka, Institucionalnom lobiranju, najnovijim finansijskim normama i monetarnoj politici ECB. Pored predavanja održane su i radionice koje su se ticale javnog nastupa, argumentovanja stavova i pisanja projekata.

U organizaciji seminara pored studenata pomogli su saradnici i profesori naše visoke škole. Predavanja su održali prof. dr Siniša Miletić iz oblasti Monetarne politike, prof. dr Nikola Tasić, Mr. Marija Djekić održala je radionicu vezanu za pisanje projekata, dok je Jovan Petronijević održao radionicu iz oblasti javnog nastupa i argumentovanja stavova.

Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo podstiče omladinski aktivizam u cilju stvaranja što kvalitetnijih kadrova.  

Informativna služba VŠ PEP