Pušten je u rad elektronski studentski servis

VSPEP student servis

Poštovani kolega/inice,

Kako bismo poboljšali kvalitet studiranja, a Vama omogućili da što lakše dođete do bitnih informacija koje se tiču Vaših nastavnih obaveza, na sajtu www.vspep.edu.rs pušten je u rad elektronski studentski servis preko koga možete da dobijete informacije o rasporedu predavanja, rasporedu ispita, položenim ispitima, a, takođe, ćete moći da preuzmete i materijale koje profesori budu postavljali.

U desnom gornjem uglu sajta www.vspep.edu.rs nalazi se STUDENTSKI SERVIS LOGIN koji Vas usmerava na stranicu za pristup. 

U korisničko ime potrebno je ispravno uneti ceo broj Vašeg indeksa (npr. 299-548-12), a kao password je potrebno uneti poslednjih šest cifata Vašeg JMBG broja. Nakon toga kliknite na prijavu i ulazite u Vaš nalog.

  • Sa leve strane ekrana pojaviće se raspored svih ispita za Vašu godinu studija (bez obzira da li ste ih prijavili).
  • Na centralnom mestu vide se Vaši položeni ispiti sa datumima polaganja i ocenama.
  • Sa desne strane možete videti raspored predavanja za godinu na koju ste trenutno  upisani.
  • Na dnu stranice postoji download sekcija u kojoj će se nalaziti materijali sortirani po predmetima koje slušate i koje će podizati profesori u skladu sa potrebama. 

Sva pitanja, predloge i eventualne tehničke probleme sa radom STUDENTSKOG SERVISA možete prijaviti na mejl it@vspep.edu.rs

Hvala na saradnji!

Srdačan pozdrav

IT VSPEP