Konferencija EEE 2014

eee conference konferencija VSPEP naučni radovi nauka

Tradicionalna međunarodna konferencija pod nazivom “Zapošljavanje, obrazovanje i preduzetništvo - EEE 2014“ održana je od 15 - 17. oktobra 2014. u hotelu Šumadija, u Beogradu. Ovogodišnja konferencija obradila je najveći broj oblasti do sada, što se ogleda u činjenici da je preko 100 prihvaćenih radova podeljeno u 5 posebnih tematskih monografija po oblastima koje se bave temama: Preduzetništvo: faktori koji utiču na karakteristike i razvoj malih biznisa; Ekonomski rast i izazovi održivog razvoja: Srbija i zemlje zapadnog Balkana; Povezanost obrazovanja i zapošljavanja; Finansije ,osiguranje i investicije I Menadžment, marketing i komunikacije: sadašnji i budući trendovi.

Dan pre početka "EEE 2014", beogradskom u Medija centru održana je konferencija za medije na kojoj su govorili predsednik naučnog odbora prof. dr Mirjana Radović - Marković i prof.dr Radmila Grozdanić. 

Svečani prijem dobrodošlice održan je 15. oktobra u hotelu Best western Sumadija.

Poseban kvalitet konferenciji dali su istaknuti naučni radnici iz zemlje i inostranstva, čiji je odaziv iz godine u godinu sve veći.Tako, pored učesnika iz više od deset zemalja iz Evrope, Amerike, Azije i Afrike, svoje učešće u radu "EEE 2014" uzeli su i naučni radnici iz regiona. Pored tradicionalnih koorganizatora i prijatelja konferencije, ove godine se broj koizdavača proširio i na državni Univerzitet u Sofiji - Bugarska, International College of Interdisciplinary Sciences iz SAD-a i PIM Univerzitet iz Banja Luke, Republika Srpska.

Tokom konferencije predstavljen je i međunarodni časopis International Review, koji se nalazi se u procesu indeksacije na Thomsonovoj listi. 

Potpisan je i protokol o saradnji Visoke škole za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo PEP sa Ondokuz Mayıs Universitetom iz Turske i Univerziteta za poslovni inžinjering i menadžment iz Banjaluke.

Konferencija je održana treću godinu za redom u organizaciji Visoke škole za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo PEP.

Pogledajte FOTOGALERIJU